Irritationsmoment i vardagen

Bilköer

Parkeringsproblem

Folk som kör med sina hundar i knät, det är ju värre än att texta.

När man beställer något och så tar det två dagar innan det kommer till dörren. Man vill ju ha prylen nu!

Att det ska ta 45 minuter att räkna 20 tabletter och lägga dessa i en orange inbrottssäker burk på apoteket.

Att man ska behöva tanka hela tiden, eller menar´jag egentligen att tänka… nej nu blev det svårt…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s